Viestinnän superottelija aina sydämestä asti

Olen pitkän linjan vaikuttajaviestinnän ammattilainen, jolla on kokemusta niin liike-elämästä, politiikasta kuin erilaisista järjestöistä. Olen työskennellyt vastuullisissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä sekä pörssiyhtiön johtoryhmän jäsenenä. Kriisitoimialat ovat erikoisosaamistani. Olen valloittava ja varma esiintyjä. Minulla on laajat ja monipuoliset verkostot yhteiskunnan eri osa-alueilla, myös kansainvälisesti. Olen toiminut Suomen Mentorit ry:n valmentajana työuransa alussa oleville vuodesta 2016. Pääsin 2020-2021 paneutumaan yritysten hallitustyöskentelyyn, kun suoritin Tampereen Kauppakamarin arvostetun HHJ (Hyväksytty hallituksen jäsen) -tutkinnon.

 

Viestinnän superottelija

050 5120 322

KOULUTUS

  • Oulun lyseon lukio, ylioppilas 1976
  • Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta 1976-1980
  • MJD – viestinnän johtamisen tutkinto, Markkinointi-instituutti 1990
  • Viestintäpäällikön koulutusohjelma, Infor-viestintä 2000
  • Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, italialainen filologia 2014 ->
  • HHJ-tutkinto (Hyväksytty hallituksen jäsen), Tampereen kauppakamari 2020-2021

  KIELITAITO

  • Suomi (äidinkieli)
  • englanti C1
  • italia B2  
  • ranska (alkeet)
  • ruotsi B2
  • saksa B1

  HARRASTUKSET

  Olen aikuisiällä opiskellut italian kielen, ja opiskelut jatkuvat. Liikuntaa harrastan säännöllisesti. Luen paljon sekä kauno- että tietokirjallisuutta. Olen toiminut Suomen Mentorit ry:n mentorina tammikuusta 2016. Minut valittiin keskustanaisten Helsingin piirin puheenjohtajaksi joulukuussa 2017 ja hoidan tehtävää edelleen. Kesäkuussa 2021 minut valittiin Suomen Keskustanaiset ry:n, valtakunnallisen kattojärjestön varapuheenjohtajaksi.

  Joulukuu 2021 ->
  itsenäinen vaikuttajaviestintäkonsultti, toimitusjohtaja La Voce Oy

  Olen jo tehnyt ensimmäisen, omien verkostojeni kautta hankkimani projektin, brändiselvityksen ja viestintästrategiahankkeen Kiteen kaupungin toimeksiannosta. Olen mieheni kanssa yhteisomistamani yhtiön kautta käytettävissä erilaisissa vaativissa vaikuttajaviestinnän ja kriisiviestintäosaamista vaativissa tehtävissä.

  Joulukuu 2014 -> Joulukuu 2021 
  Philip Morris Finland Oy, Manager Regulatory Affairs

  Vastasin yhtiön viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista kotimaassa: olin yrityksen spokesperson. Seurasin useiden asiakokonaisuuksien osalta myös EU-elinten ja YK:n toimintaa. Yhtiön globaalin strategian täydellinen muutos kolme vuotta sitten – päätös luopua poltettavien savukkeiden valmistuksesta ja myynnistä ja keskittyä savuttomiin, vähemmän haitallisiin tuotteisiin, toi työhön täysin uuden ulottuvuuden, kun liiketoimintastrategia muuttui täydellisesti. Vastuullisuus (corporate sustainability) nousi entistä tärkeämpään asemaan, ja vastasin konsernistrategian vyöryttämisestä ja paikallistamisesta Suomen tytäryhtiöön.  Keskeinen lainsäädäntöhanke, jonka implementointia seurasin ja jonka eri vaiheisiin ehdin vaikuttaa ja syventyä, oli Single Use Plastics Directive eli Kertakäyttömuovidirektiivi.

  Tammikuu 1996 – marraskuu 2014 Turkistuottajat Oyj/Saga Furs Oyj, tiedottaja, viestintäpäällikkö ja viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja, o.t.o
  2000-2014 Turkiskaupan Liitto ry:n toiminnanjohtaja

  Vastasin taloon sen ensimmäiseksi ammattimaiseksi tiedottajaksi tullessani niin kansainvälisen turkishuutokauppayhtiön kuin koko suomalaisen turkistoimialan viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista. Eläinaktivismi oli juuri rantautunut Suomeen, minkä johdosta jouduin heti tulipalojen sammutteluun. Rakensin toimialalle kriisiviestinnän ohjeet ja toimintamallit. Vuonna 2001 minut nimitettiin yhtiön johtoryhmän jäseneksi, ja vedin aluksi kaksi-, 2014 jo viisijäsenistä viestintäosastoa. Saga-osuuskunnan yhtiöön sulautumisen ja yhtiön nimenmuutoksen myötä 2010 vastasin koko brändistrategian uudistuksesta. Tein Saga Furs Oyj:lle yhtiön ensimmäisen yhteiskuntavastuuraportin, joka oli työkalunani useiden turkismateriaalia käyttävien muotitalojen harkitessa hankintapäätöksiään. Sijoittajaviestintää hoidin yhteistyössä talousjohtajan kanssa. Vuodesta 2000 alkaen toimin päätehtäväni ohessa Turkiskaupan Liitto ry:n toiminnanjohtajana.

  Kesäkuu 1992 – marraskuu 1995
  Suomen Keskustanaiset ry, pääsihteeri

  Valtakunnallisen naisjärjestön pääsihteerinä johdin keskustoimistoa ja piirijärjestöjä, vastasin luottamushenkilöjohdon kanssa järjestön poliittisesta työstä sekä olin Avain-lehden päätoimittaja. Työ tarjosi aitiopaikan yhteiskunnan myllerryksiin historiallisesti mielenkiintoisena aikana, jota sävyttivät varsinkin syvä lama ja Suomen EU-jäsenyysprosessi. Pääsihteerillä oli pääsy puolueen kaikkien päättävien elinten, mm. puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän kokouksiin.

  Kesäkuu 1990 – toukokuu 1992 Tuottajain Lihakeskuskunta/LSO-konserni, tiedotuspäällikkö

  Työskentelin liha-alan mediasuhteista vastaavana tiedotuspäällikkönä suurten muutosten aikana. Aloitin TLK-osuuskunnassa, joka omistajien päätöksellä purettiin ja yhtiöitettiin keväällä 1991. Jatkoin entisellä nimikkeelläni LSO-konsernissa, johon kuuluivat sekä turkulainen LSO Food Oy että HK-Ruokatalo Oy. Mediasuhteiden hoitamisen lisäksi toimitin koko työskentelyjaksoni ajan myös henkilöstölehtiä.

  Marraskuu 1988 – toukokuu 1990
  Pienteollisuuden Keskusliitto ry, tiedotuspäällikkö

  Vastasin pienteollisuutta edustavan elinkeinoelämän keskusjärjestön (fuusioitui Suomen Yrittäjät ry:hyn 1996) mediasuhteista ja poliittisesta edunvalvonnasta. Olin tiedotuspäällikkönä lisäksi Käsi- ja pienteollisuus -lehden toimittaja sekä myöhemmin päätoimittaja.

  Lokakuu 1987 – marraskuu 1988
  Esplanadi ry, toiminnanjohtaja

  Johdin Helsingin Esplanadien sekä niiden lähikatujen kauppiaiden yhdistystä, jonka tehtävänä oli alueen kehittäminen Helsingin näyteikkunana erilaisten kaupallisten tapahtumien ja hyväntekeväisyystempauksien avulla yhteistyössä mm. Helsingin kaupungin sekä Helsingin kauppakamarin kanssa. Esplanadeja ei tuolloin vielä valaistu kuten nykyään, ja yhdistys vaikutti merkittävästi siihen, että kaupunki lopulta lähti voimakkaasti tukemaan hienoimman alueensa kehittämistä.

  Helmikuu 1984 – lokakuu 1987
  Suomen Nuorison Liitto ry (nuorisoseurajärjestöt), kulttuuriasioiden ja kansainvälisten asioiden sihteeri

  Vastasin suuren nuorisojärjestön kulttuuritoiminnasta, mm. valtakunnallisista teatteripäivistä ja kansanmusiikkifestivaali Pispalan Sottiisista. Hoidin yhdistyksen kansainvälisiä suhteita, joiden pääpaino oli laaja-alaisen kulttuurivaihdon organisoinnissa sekä siihen liittyvien kontaktien hoitamisessa.

  Tammikuu 1981 – helmikuu 1984
  Suomen ylioppilaskuntien liitto ry, sosiaalipoliittinen sihteeri

  Vastasin opiskelijoiden opintotukeen, asumiseen, ruokailuun ja terveydenhuoltoon liittyvästä edunvalvonnasta kotimaassa sekä hoidin toimialani kansainvälistä yhteistyötä.

  Tammikuu 1980 – joulukuu 1980
  Turun yliopiston ylioppilaskunta, hallituksen puheenjohtaja

  Olin suuren ylioppilaskunnan, jolla oli myös liiketoimintaa, hallituksen ensimmäinen naispuheenjohtaja oltuani ensin kaksi vuotta hallituksen rivijäsen. Tehtävä oli palkallinen kokopäivätyö.