Superkämpe inom kommunikation ända från hjärtat

 

Jag är expert inom påverkanskommunikation med långvarig erfarenhet av såväl affärslivet, politiken som olika föreningar. Jag har arbetat i ansvarsfulla expert- och chefspositioner samt som medlem ledningsgruppen för i ett börsbolag. Krisbranscher är min specialkompetens. Jag är självsäker och bra på att uppträda. Jag har breda och omfattande nätverk inom samhällets olika områden, även internationellt. Sedan år 2016 har jag fungerat som coach hos Suomen Mentorit ry för personer som är i början av arbetskarriären. Åren 2020–2021 fick jag sätta mig in i företagens styrelsearbete när jag avlade Tammerfors Handelskammares ansedda HHJ-utbildningsprogram för styrelsemedlemmar.

 

 

 

UTBILDNING

 • Oulun lyseon lukio, student 1976
 • Åbo universitet, juridiska fakulteten 1976–1980
 • MJD – examen i marknadsföringsledning, Markkinointi-instituutti 1990
 • Utbildningsprogram för kommunikationschefer, Infor-viestintä 2000
 • Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, italiensk filologi 2014 ->
 • HHJ-examen (Hyväksytty hallituksen jäsen), Tammerfors handelskammare 2020–2021

SPRÅKKUNSKAPER

 • Finska (modersmål)
 • engelska C1
 • italienska B2
 • franska (baskunskaper)
 • svenska B2
 • tyska B1

INTRESSEN

Som vuxen har jag studerat italienska och studierna fortsätter. Jag motionerar regelbundet. Jag läser mycket både skön- och facklitteratur. Jag har fungerat som mentor hos Suomen Mentorit ry sedan januari 2016. Jag valdes till ordförande för centerkvinnornas Helsingforsdistrikt i december 2017 och jag har fortfarande hand om uppdraget. I juni 2021 valdes jag till vice ordförande för den landsomfattande paraplyorganisationen Centerkvinnorna i Finland rf.

December 2021 ->
självständig konsult inom påverkanskommunikation,
verkställande direktör La Voce Oy

Jag har redan genomfört mitt första projekt, som jag skaffat genom mina egna nätverk, en varumärkesutredning och ett kommunikationsstrategiprojekt på uppdrag av Kides stad. Genom bolaget som jag äger tillsammans med min man är jag tillgänglig för olika krävande uppdrag inom påverkanskommunikation och uppdrag som kräver kompetens inom kriskommunikation.

December 2014 -> december 2021
Philip Morris Finland Oy,
Manager Regulatory Affairs

Jag hade ansvar för bolagets kommunikation och samhällskontakterna i hemlandet: jag var företagets talesperson. Jag följde även EU-organens och FN:s verksamhet i relation till flera helheter. Den fullständiga omställningen av bolagets globala strategi för tre år sedan – beslutet att slopa produktionen och försäljningen av rökbara cigaretter och fokusera på rökfria, mindre skadliga produkter, gav arbetet en helt ny dimension, när affärsstrategin förändrades helt. Hållbarheten (corporate sustainability) fick en allt viktigare ställning, och jag ansvarade för att införa koncernstrategin i dotterbolaget i Finland.  Ett centralt lagstiftningsprojekt, vars implementering jag följde och vars olika faser jag hann påverka och fördjupa mig i var Single Use Plastics Directive, dvs. direktivet om engångsplast.

Januari 1996–november 2014
Turkistuottajat Oyj/Saga Furs Oyj,
talesperson, kommunikationschef och informations- och samhällsansvarsdirektör, som särskilt uppdrag 2000–2014 verkställande direktör för Pälshandelsförbund rf

När jag inledde mitt arbete som den första yrkesmässiga talespersonen i bolaget ansvarade jag för såväl det internationella pälsauktionsbolagets som hela den finländska pälsbranschens kommunikation och samhällskontakter. Djurrättsaktivismen hade nyss landat i Finland, vilket gjorde att jag genast fick börja släcka bränder. Jag utarbetade branschens anvisningar och verksamhetsmodeller för kriskommunikation. År 2001 utsågs jag till medlem i bolagets ledningsgrupp, och ledde kommunikationsavdelningen som till en början hade två medlemmar, år 2014 redan fem medlemmar. I takt med att bolaget fusionerades med Saga-andelslaget och bolaget bytte namn, ansvarade jag år 2010 för att förnya hela varumärkesstrategin. För Saga Furs Oyj gjorde jag bolagets första samhällsansvarsrapport, som fungerande som mitt verktyg när flera modehus som använder pälsmaterial övervägde sina inköpsbeslut. Tillsammans med finansdirektören hade jag hand om kommunikationen till investerare. Från och med år 2000 agerade jag vid sidan av min huvudsakliga uppgift även som verkställande direktör för Pälshandelsförbund rf.

Juni 1992–november 1995
generalsekreterare för Centerkvinnorna i Finland rf

Som generalsekreterare för den landsomfattande kvinnoorganisationen ledde jag centralbyrån och distriktsorganisationerna, ansvarade för organisationens politiska arbete tillsammans med förtroendeledningen samt var huvudredaktör för Avain-tidningen. Arbetet erbjöd en plats på första parkett i samhällets omvandling under en historiskt sett intressant tid, som särskilt präglades av lågkonjunkturen och Finlands EU-medlemsskapsprocess. Generalsekreteraren hade tillträde till partiets alla beslutsorgans, bl.a. partistyrelsens och riksdagsgruppens möten.

Juni 1990–maj 1992
Tuottajain Lihakeskuskunta/LSO-koncernen, informationschef

Jag arbetade som informationschef med ansvar för köttbranschens mediarelationer under en tid av stora förändringar. Jag började arbeta för TLK-andelslaget, som med ägarnas beslut omvandlades till bolag våren 1991. Jag fortsatte i min tidigare position i LSO-koncernen, som inkluderade både LSO Food Oy från Åbo och HK-Ruokatalo Oy. Utöver att ha hand om mediarelationer redigerade jag även personaltidningen under hela min tid hos koncernen.

November 1988–maj 1990
Småindustrins centralförbund, informationschef

Jag ansvarade för mediarelationerna och den politiska intressebevakningen för småindustrins centralförbund (fusionerades med Företagarna i Finland rf 1996). Utöver informationschef var jag dessutom redaktör, senare chefredaktör, för tidningen Käsi- ja pienteollisuus.

Oktober 1987–november 1988
Esplanadi ry, verkställande direktör

Jag ledde en förening för Helsingfors esplanaders och deras närliggande gators köpmän vars uppgift var att utveckla området som Helsingfors skyltfönster genom olika evenemang och välgörenhetskampanjer i samarbete med bl.a. Helsingfors stad samt Helsingfors handelskammare. Esplanaderna var inte ännu vid den tiden belysta såsom i dag, och föreningen hade en avsevärd inverkan på att staden slutligen starkt stödde utvecklingen av sitt finaste område.

Februari 1984–oktober 1987
Suomen Nuorison Liitto ry (ungdomsföreningar),
sekreterare för kulturella och internationella frågor

Jag ansvarade för ungdomsorganisationens kulturverksamhet, bl.a. för landsomfattande teaterdagar och folkmusikfestivalen Pispalan Sottiisi. Jag hade hand om föreningens internationella relationer, vars tyngdpunkt var att organisera övergripande kulturutbyte samt ta hand om kontakterna i koppling till det.

Januari 1981–februari 1984
Finlands studentkårers förbund rf, sociopolitisk sekreterare

Jag ansvarade för intressebevakningen kring studerandenas studiestöd, boende, måltider och hälsovård inom landet samt hade hand om de internationella samarbetet inom min bransch.

Januari 1980–december 1980
Åbo universitets studentkår, styrelseordförande

Jag var den stora studentkårens, som även hade affärsverksamhet, första kvinnliga styrelseordförande efter att först ha varit styrelsemedlem i två år. Uppdraget var ett avlönat heltidsarbete.