Välkommen till min webbplats!

Du får tillgång till mina tiotals år med erfarenheter från utmanande kommunikationsuppdrag och resulterande nätverk med toppar inom såväl politiken som näringslivet. Jag är en mångkampare, men min största kompetens är inom påverkans- och kriskommunikation, anseendehantering samt mediesamarbete.

Jag har arbetat för finländska och internationella börsbolag, och jag har även stark kompetens inom politiskt inflytande. Jag har varit med och förnyat varumärken och lobbat för lagstiftningsprojekt. För mig är att skriva lika lätt som att andas. Tillsammans med min man äger jag La Voce Oy, genom vilken jag ger dig en röst. Vi har multidisciplinära partnerskap, vilket även möjliggör omfattande uppdrag. Målet är alltid ett bra förhållande mellan pris och kvalitet.

 

Jag erbjuder dig professionell och högkvalitativ kommunikation

l

Anseendehantering

Anseendet är det mest värdefulla kapitalet ett företag, samfund och personer i synliga uppdrag kan ha. .

l

Påverkanskommunikation

Beslutsfattande är splittrat. Ju tidigare man kan påverka kommande förändringar, desto bättre slutresultat.

l

Kriskommunikation

Att kunna förutse kriser är alltid en stor visdom, men det räcker inte alltid med förberedelser.