Tjänster

Min strategi går ut på att vara övergripande, fördomsfri, pålitlig och att hålla tidtabellen. Du kan kontakta mig i alla frågor som gäller kommunikation, vare sig det är fråga om strategiförnyelse, varumärkesförnyelse, kommunikationsträning, analys av intressentgrupper, hantering av mediakontakter eller politiska kontakter, olika skrivprojekt eller innehållsproduktion. Tack vare mitt omfattande partnernätverk hittar jag även rätt personer för mycket varierande uppdrag.

Det lönar sig alltid att ta kontakt!

Anseendehantering

Anseendet är det mest värdefulla kapitalet ett företag, samfund och personer i synliga uppdrag kan ha. Anseendet lyfter och fäller, därför måste det hanteras. Det är fråga om långvarigt arbete, anseendet är inget man skapar, upprätthåller eller räddar med kampanjer. Anseendet måste förtjänas, det är en strategisk sak, en del av ledarskapet. Anseendet baserar sig både på en realistisk självbild och viktiga intressentgruppers åsikt.

Jag hjälper dig att identifiera dina styrkor och områden som kräver utveckling och på så sätt hitta verktyg för anseendehanteringen. I samarbete med dig gör jag upp en kommunikationsstrategi, med vilken du kan rida ut stormar. Tillsammans kommer vi på metoder för hur du i praktiken kan hantera ditt anseende till exempel på förtjänta medier. Jag står också vid din sida för att släcka eventuella bränder. Även sådana kan uppstå.

Påverkanskommunikation

Beslutsfattande är splittrat. Ju tidigare man kan påverka kommande förändringar, desto bättre slutresultat. Framsyn och identifiering av svaga signaler spelar en nyckelroll. Smarta beslutsfattare skaffar information för sitt beslutsfattande från så många källor som möjligt, därför lönar det sig att låta sin röst höras. Anspråkslöshet är inte vackert, men ärlighet varar längst.

Jag hjälper dig att nå de viktigaste beslutsfattarna utgående från dina egna sakfrågor. Jag knackar på dörren för din del och stödjer dig i att formulera dina behov. Jag utreder bakgrunder och analyserar åsiktsklimatet. Jag står antingen vid din sida eller i kulisserna, du väljer det som passar dig.

Kriskommunikation

Att kunna förutse kriser är alltid en stor visdom, men det räcker inte alltid med förberedelser. När det är krisläge, måste man reagera och snabbt skapa en utväg. Motstridiga fakta och blandade budskap gör krisen värre, samstämmighet och öppenhet jämnar ut dess effekter. Kriser är inte tecken på svaghet eller dålighet, utan de kan hända vem som helst. Att klara av en kris kan leda till bra förändringar, vara början på något nytt.

Jag hjälper dig att formulera din väg ur krisen. Tillsammans skapar vi verktyg inför eventuella kommande kriser. Vi utarbetar riktlinjer för en ljus framtid, där kriser är de bästa lärpengarna. Jag är en lösningsorienterad coach och mentor.

Sagt om mig

”Jag har lärt känna Päivi såväl i förenings- som i affärslivet som en mycket kompetent och sensitiv kommunikationsexpert med sinne för humor, utan att förglömma hennes förmåga att uppträda som ligger på haute couture-nivå.”

Jarmo Aaltonen

Expert på mediarelationer i riksdagsgruppen 2020 ->,
politisk och ekonomisk redaktör på Helsingin Sanomat 1989–2013

”Jag har samarbetat med Päivi sedan 1990-talet. Hon är alltid positiv och mottaglig. Hon har ett ovanligt stora nätverk och utmärkta språkkunskaper. Hon fördjupar sig omsorgsfullt i saker och ting. Hon känner de viktigaste aktörerna inom medierna, affärslivet och politiken – många av dem personligen.”

Riitta Antinmäki

Företagarråd

”Päivi har långvarig erfarenhet av påverkansarbete och kommunikation. Hon kan, ser och får saker och ting att hända.”

Eeva Kalli

Riksdagsledamot, riksdagsgruppens vice ordförande

”Päivä är enormt rik på idéer och har lång erfarenhet inom påverkansarbete. Trots att hon är ihärdig när det gäller att främja ärenden, kör hon aldrig över andra, utan väljer kunnigt rätt metoder för att få människorna på sin sida. Hon är trevlig att arbeta med.”

Piia-Noora Kauppi

Verkställande direktör, Finanssiala ry., ledamot i Europaparlamentet 1999–2009

”Jag lärde känna Päivi redan i hennes tidigare roller. Vårt samarbete har alltid präglats av rakhet och förtroende samt en tydlig strategisk vision. Med hjälp av sin stora och mångsidiga erfarenhet kan Päivi visualisera åt vilket håll världen och den allmänna opinionen lutar. Hon är inte alls rädd för komplexa ämnen och besvärliga situationer. Ibland känns det som om hon gör bäst ifrån sig när det är fråga om riktigt stora konflikter.”

Pekka Mattila

Styrelseproffs
Professor of Practice, Aalto-universitetets handelshögskola

”Päivi är en engagerad aktör med utmärkta nätverk. Hon driver fram ärenden pålitligt och med stil.”

Mari Kiviniemi

Verkställande direktör, Finsk Handel, statsminister 2010–2011

”Päivi är en begåvad expert inom kommunikation och samhällskontakter, hon har omfattande nätverk, är modig och ambitiös och redo att hitta lösningar även i de svåraste utmaningarna. Under vår fjorton år långa gemensamma karriär visade Päivi sin yrkeskompetens som ansedd expert inom intressebevakning och kommunikation för såväl den inhemska som den internationella pälshandeln.”

Pirkko Rantanen-Kervinen

Styrelseproffs
Verkställande direktör, Saga Furs Oyj (1991–2009)

”Päivi är kunnig och driftig, hon bidrar med spännande perspektiv och kreative lösningar.”

Anette Rosengren

Konsernchef, Philip Morris Norden

 

”Jag har haft nöjet att arbeta med Päivi i närmare åtta år med politiskt påverkansarbete och kommunikation. Hon har under hela denna tid haft ett fantastiskt driv och hittat okonventionella lösningar på svåra och utmanade problem. Hon har en stor förståelse för hur beslutsfattande går till i Finland och hon är bra på att utveckla strategier som leder till resultat.”

Johan Thor

Direktör, External Affairs, Philip Morris International (Norden)

Mina kunder